DERMAL FILLER

Med Hyabell Basic kan vi behandle :

  • Nasolabiale linjer
  • Marionette linjer
  • Bygge litt fylde

Stay comfortable in your own skin